Tiệm cầm đồ cho vay lãi suất bao nhiêu % / năm là sai quy định

Cho vay lãi suất trên 20% / năm, chủ hiệu cầm đồ bị phạt nặng từ năm 2022.

Đây là quy định mới tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2021.

Cụ thể, tại điểm D khoản 4 Điều 12 Nghị định này quy định, phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ cầm đồ cho vay tiền có cầm cố tài sản nhưng lãi suất cho vay vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Đây là quy định mới được bổ sung tại Nghị định 144 và chưa được đề cập tại các văn bản về xử phạt hành chính trước đây.

Hiệu cầm đồ cho vay nặng lãi bị phạt đến 20 triệu đồng
Hiệu cầm đồ cho vay nặng lãi bị phạt đến 20 triệu đồng (Ảnh minh họa)

Hiện nay, Bộ luật Dân sự 2015 quy định về lãi suất cho vay tại Điều 468 như sau:

1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20% / năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

Như vậy, việc kinh doanh dịch vụ cầm đồ cho vay tiền có cầm cố tài sản với lãi suất vượt quá 20% / năm có thể bị phạt hành chính đến 20 triệu đồng.

Nghị định 144/2021 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Viết một bình luận